Dịch vụ sửa chữa thay màn hình, thay thế những linh kiện, độ vỏ iPhone 6 s Plus, khắc phục những lỗi hư hỏng màn hình iPhone.